• Header Kwaliteit

    De kracht van zuiver water!

    Word een onafhankelijke waterzuiveringscentrale en produceer zelf gezond en vitaal water!

Drinkwaterkwaliteit in Nederland

Hoe zuiver is ons drinkwater?

Water is een belangrijke basis voor onze gezondheid. Vergeet niet dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat (56kg water wanneer u 80kg weegt) en als we alle moleculen waaruit ons lichaam is opgebouwd meetellen, vertegenwoordigen watermoleculen zelfs 99%! Inmiddels zijn we wel bekend met hoe belangrijk de kwaliteit van 'gezonde voeding' is, maar de kwaliteit van water is veel minder bekend. De meeste Nederlanders denken dat de kwaliteit van het drinkwater in Nederland tot één van de beste behoort in de wereld. Maar wees eens eerlijk 'Waar baseert u dat precies op?'

Documentaire Zembla (NPO) 'Afvaldump door Rijkswaterstaat': https://youtu.be/u4Bqo6z19LM

Opschroeven VAN DE normen

Ons leidingwater ondergaat vele tests om aan de drinkbaarheidsnormen te voldoen, maar jaar na jaar worden de drinkbaarheidsnormen steeds verder opgeschroefd, naarmate het de kwaliteit van het water achteruitgaat. Ondanks alle inspanningen om de vervuiling van het drinkwater op te ruimen en om aan de wettelijke normen te voldoen, drinken we allemaal vervuild leidingwater. Het water dat we drinken is niet vrij van residuen en verontreinigende stoffen zoals pesticiden, fungiciden, residuen van geneesmiddelen, hormonen, enz. In Nederland winnen drinkwaterbedrijven 40 procent van het totale drinkwater uit oppervlaktewater. Het overgrote deel van het oppervlaktewater wordt gewonnen uit de Rijn, het IJsselmeer en de Maas en bevat daardoor ook verontreinigingen uit het buitenland. Er zitten veel bestrijdingsmiddelen, industriële stoffen en geneesmiddelen in, waardoor het water verontreinigd raakt. Leidingwater bevat o.a. veel plastic deeltjes, met een gemeten verontreinigingsgraad van 72% wereldwijd. 

Nederlands drinkwater beneden peil

Uit een onderzoek uit 2021 blijkt dat in meer dan de helft van de winningen de waterkwaliteit een probleem vormt – in 135 van de 216 winningen probleemstoffen zijn aangetroffen. Zo worden bijvoorbeeld in één op de drie drinkwaterbronnen (70 van de 216) bestrijdingsmiddelen aangetroffen die de norm overschrijden. Vereniging van Waterbedrijven (Vewin): “Het is 2 voor 12” Nederlandse drinkwaterbedrijven zijn bezorgd: “Het is twee voor twaalf. Maatregelen om de kwaliteit te verbeteren zijn absoluut noodzakelijk”, zegt Peter van der Velden, voorzitter van de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin).

Documentaire Zembla (NPO): 'Steeds meer medicijnresten in ons drinkwater' : https://youtu.be/kpHD10tctAo

Wat zit er in ons drinkwater?

In kraanwater zitten veel stoffen die door menselijk handelen in onze drinkwater terechtgekomen. Voor drinkwaterbedrijven zijn deze stoffen moeilijk te filtreren. Bovendien blijken ze na verloop van tijd gevaarlijker voor onze gezondheid dan gedacht. De afwijkingen worden toegepast voor drempelwaarden voor verontreinigende stoffen die de norm overschrijden, zoals voor : Nitraten, Atrazine desethyl, Chlortoluron, Metolachloor, Bentazone, Chlortoluron, Fluoriden, Glyfosaat, Simazine hydroxy, Terbutylazin, Kwik, Napropamide. Antibiotica, ontstekingsremmers, bètablokkers, geneesmiddelen tegen kanker, voorbehoedsmiddelen, antidepressiva, hormonen, parasieten, bacteriën en virussen.

Documentaire Zembla (NPO) 'Storting vervuilde grond in natuurplassen': https://youtu.be/PFDzJyQnMgg

Microplastics
Leidingwater bevat veel plastic deeltjes, met een gemeten verontreinigingsgraad van 72% wereldwijd. Dat is de conclusie van een wetenschappelijke studie die in tien landen is uitgevoerd (zie het door Orbmedia gepubliceerde rapport). Dr. Anne-Marie Mahon, van het Galway-Maho Institute of Technology, legt uit dat dit tot twee problemen leidt: de minuscule plastic deeltjes zelf, en de chemische stoffen of ziekteverwekkers die deze deeltjes met zich mee kunnen dragen. Gemiddeld krijgen we elke week het equivalent van een plastic kredietkaart binnen (d.w.z. 5 gram)! Dat blijkt uit een studie die in opdracht van het WWF is uitgevoerd aan de Universiteit van Newcastle in Australië, en die op dinsdag 11 juni 2019 is gepubliceerd. Dit artikel van NouvelObs geeft een goede samenvatting. In dit artikel wordt ook een Canadese studie aangehaald die op 5 juni 2019 is gepubliceerd en waarin wordt gemeld dat een volwassene tot 52.000 plastic microdeeltjes per jaar binnenkrijgt, waar er nog eens 90.000 bijkomen als hij of zij alleen water uit flessen drinkt (en 4.000 als hij of zij genoegen neemt met kraanwater). Dr Mahon: "Als de vezels er zijn, kunnen er ook nanodeeltjes zijn die we niet kunnen meten. Zodra zij op nanoschaal (een nanometer = een miljardste meter) zijn, kunnen zij een cel binnendringen, en dat betekent dat zij in de organen kunnen binnendringen. Dat is wel een punt van zorg.

PFAS
Door de mens gefabriceerde chemische stoffen die gebruikt worden in smeermiddelen, voedselverpakkingen, anti-aanbaklagen, blusschuim, waterbestendig textiel en cosmetica. De stoffen, ook wel ‘forever chemicals’ genoemd. Dit komt omdat ze in het milieu terecht komen en daar niet afbreken. PFAS zijn gerelateerd aan kanker en andere lichamelijke aandoeningen.

Documentaire Zembla (NPO): 'PFAS-lozingen in Nederland': https://youtu.be/dcwHOn82nsM
Documentaire Bloomberg: 'Forever chemicals': https://youtu.be/t8qGtEVh7oQ?si=0k3c1MUbLXySAzwM
GenX
GenX is eigenlijk geen stof, maar een technologie waarbij twee fluorhoudende stoffen worden gebruikt om coatings te maken. GenX is de vervanger van PFOA ook wel C8 genoemd. GenX is beter oplosbaar in water en het hoopt zich minder snel op in het menselijk lichaam. Daarom wordt GenX gezien als minder schadelijk dan PFOA. Maar omdat het zo makkelijk oplosbaar is in water, is het ook niet eenvoudig om het te verwijderen.

Glyfosaat (pesticide)
Glyfosaat is de meest gebruikte, maar ook de meest omstreden onkruidverdelger (pesticide) ter wereld. Deze middelen komen in het grondwater terecht en komen zo in onze drinkwaterbronnen. IARC – expertpanel van de Wereldgezondheidsorganisatie zegt over glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Toch laat de Nederlandse overheid én Europese Commissie het gebruik ervan nog steeds toe.

Zware metalen (nikkel, lood, koper, aluminium)
Zware metalen zoals o.a. lood, nikkel en koper komt in ons drinkwater door oude loden drinkwaterleidingen. Concentraties van het materiaal verschillen per plek. Voorheen werd een concentratie van 400 microgram als niet schadelijk geacht. Vanaf 2022 is de norm 5 microgram per liter. Het aantal woningen in Nederland waarin nog loden waterleidingen aanwezig zijn, is gering, maar ook uit nieuwe leidingen en kranen kan de eerste maanden lood, nikkel en koper vrijkomen. Ook aluminium wordt ook aangetroffen in leidingwater. Aluminiumzouten worden gebruikt in waterbehandelingsprocessen en sommige ervan kunnen in leidingwater worden aangetroffen. Aluminium is giftig voor zenuwcellen en kan multiple sclerose of de ziekte van Alzheimer veroorzaken.

Fluoride
Fluoride is niet zo onschuldig als wordt gedacht, maar het is een toxische substantie. Fluoride is een giftig afvalproduct van de aluminium industrie. De oplossing die men bedacht voor het oplossen van dit dure afvalprobleem was het begin van een weerzinwekkend doofpotschandaal, waarover onderzoeksjournalist Crystopher Bryson het 380-pagina dikke boek “The Fluoride Deception” heeft geschreven. Fluor wordt oa. gebruikt in diverse bestrijdingsmiddelen zoals sulfurylfluoride en fluazinam. Natriumfluoride is in hoge concentraties aanwezig in rattengif, insecticiden en houtbeschermingsmiddelen tegen schimmel. Een andere belangrijke werking van fluoride is dat het mensen volgzaam, gewillig maakt. Het werd oa. door de Russen en de nazi’s gebruikt in de strafkampen om de gevangenen mak te krijgen. Toevoeging van fluoride aan het drinkwater zorgt dus voor een volgzame samenleving. Fluoride belandt via het afvoerputje en de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het oppervlaktewater. Drinkwaterbedrijven gebruiken dat om drinkwater te maken en kunnen dat niet volledig eruit filteren.

Alarmerende wetenschappelijke studies over fluoride in drinkwater: https://youtu.be/2nizvddHUd0

Drugs- en Geneesmiddelen resten
Volgens het RIVM wordt naar schatting alleen al in in Nederland per jaar minstens 140 ton geneesmiddelresten op het oppervlaktewater geloosd (RIVM, 2016a). Daarom pleit Peter van der Velden, voorzitter van de vereniging van Drinkwaterbedrijven (Vewin), ervoor om drinkwaterbronnen beter te beschermen. ,,Het lozen van chemicaliën, microplastics, bestrijdingsmiddelen en meststoffen wordt nog steeds gedoogd. We sluiten onze ogen voor de gevolgen voor de langere termijn! We praten er al jaren over, maar het neemt alleen maar toe! De vraag is: hoe lang blijven we nog polderen op het dossier verontreinigende stoffen?”

Chloor
Nederlands drinkwater bevat zeer weinig chloor. Echter in het buitenland is chloor het meest gebruikte ontsmettingsmiddel in leidingwater, omdat het goedkoop is en het virussen en bacteriën bestrijdt en de "baten-risico" balans waarschijnlijk is berekend. Op lange termijn kan het echter kanker veroorzaken. Een Amerikaanse studie legde het verband tussen borstkanker en de consumptie van chloorwater. Dus als je kraanwater drinkt, moet je op z'n minst het chloor eruit halen. U kunt een kan water vullen en het een paar uur in de open lucht laten staan (of 24 uur in de koelkast), een groot deel van het chloor zal verdampen, maar laten we realistisch zijn, niet al het chloor zal worden geëlimineerd, maar het is beter dan niets.

Daarom is het geen enkele luxe om het water te filtreren en ons te bevrijden van deze schadelijke stoffen.

  • Banner Onder 2560x600

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker juist werkt.