• Header Water

  De kracht van zuiver water!

  Word een onafhankelijke waterzuiveringscentrale en produceer zelf gezond en vitaal water! Bekijk hier onze waterfiltersystemen.

Destillatie versus filtratie

Filtratie en destillatie hebben niets gemeen, behalve dat het allebei scheidingstechnieken zijn. In het kort kunnen beide processen als volgt worden gedefinieerd: Filtratie is een fysisch proces waarbij een vloeistof met zwevende vaste deeltjes door een fijne zeef wordt gevoerd om de vaste stof van de vloeistof te scheiden en Distillatie is een methode om vloeistoffen te scheiden door de fysische toestand van het mengsel om te zetten van vloeistof in gas. De toepassingen in de praktijk van beide processen zullen duidelijk het verschil aangeven tussen filtratie en distillatie:

Distillatie

De meer vluchtige component van het mengsel - d.w.z. de component die gemakkelijker kan worden verdampt - wordt bij destillatie gescheiden van de minder vluchtige component. In de bovenstaande afbeelding van het scheiden van water en zout is het water duidelijk het vluchtigere bestanddeel: het kookpunt ligt veel en veel lager dan dat van het zout, en de warmte die nodig is om het zout te verdampen is zo groot dat het water al lang verdampt zou zijn voordat het zout geraakt zou zijn. Nadat de vluchtige component is verdampt of omgezet in destillaat, ondergaat het condensatie, dat is het afkoelen van een gas tot een vloeistof, gevolgd door het opvangen van de vloeistof of het condensaat. In al deze distillatiefasen is warmte het scheidingsmiddel. Dit is vooral belangrijk bij gefractioneerde destillatie.

Als distillatie water van zout kan scheiden, kan het waarschijnlijk ook water van micro-organismen en andere verontreinigende stoffen scheiden via een meer geavanceerd rectificatieproces. Een van de meest voorkomende toepassingen van het destillatieproces is de aankoop van gedestilleerd water om te drinken en om andere redenen.

De productie van ethylalcohol is een andere bekende toepassing van deze methode, beroemd (of mogelijk berucht) geworden door verhalen over bootleggers die in het bos zelfgemaakte whisky maakten in "stills" of distilleerderijen. Om de koolwaterstoffen benzeen en tolueen, alsmede aceton van azijnzuur te scheiden, wordt distillatie gebruikt. Distillatie scheidt de lichtere protiumisotoop, of gewone waterstof, van het zwaardere deuterium in kerncentrales die grote hoeveelheden van de waterstofisotoop deuterium nodig hebben. De aardoliesector maakt daarentegen op grote schaal gebruik van destillatie.

Filtratie

Bij de eenvoudigste vorm van filtratie wordt een suspensie (vaste deeltjes drijvend in een vloeistof) door filterpapier in een glazen trechter geleid. De vaste deeltjes worden gevangen door het filtreerpapier, waardoor een heldere oplossing (het filtraat) door de trechter in een opvangbak stroomt. Filtratie heeft twee doelen: het opvangen van vast materiaal in suspensie of het zuiveren van de vloeistof waarin de vaste stof gesuspendeerd is.

Gravitaire filtratie wordt gewoonlijk gebruikt voor waterzuivering. Water wordt gewoonlijk door een dikke laag korrelig materiaal zoals zand, grind of houtskool laten lopen om verontreinigende stoffen te verwijderen. Een typisch apparaat, de stofzuiger, maakt gebruik van gasfiltratie om een stroom met stof gevulde lucht door een filterzak in de machine te duwen. Dit is hetzelfde idee dat wordt gebruikt in luchtfilters en airconditioning- en verwarmingssystemen. Gasfiltratie wordt in verschillende sectoren gebruikt om zaken die in de atmosfeer vrijkomen en de lucht op de werkplek te reinigen.

 • Gravity Purification (GP)
 • Gravity Purification (GP)

  Dit waterfilter systeem noemt men ook wel een ‘zwaartekracht zuiveraar’ (gravity purifier). Het water stroomt op natuurlijke wijze door diverse natuurlijke materialen onder invloed van de zwaartekracht. Er wordt geen gebruik gemaakt van een pomp en behoeft geen electriciteit of wateraansluiting! U kunt hem dus overal plaatsen en meenemen op bijv. de camping!

  Deze desktop waterzuiveraar bestaat uit 8 zuiveringsstappen. Tevens voegt het extra mineralen toe. De kraan bestaat uit 2 magneten waardoor het water wordt gevitaliseerd.

  Lees meer

 • Banner Onder 2560x600

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker juist werkt.