• Glas2

  De kracht van zuiver water!

  Word een onafhankelijke waterzuiveringscentrale en produceer zelf gezond en vitaal water!

Vergelijking

Wanneer u nieuw bent in de wereld van waterfiltersystemen en waterbehandelingstechnologie, kunt u twijfelen tussen de verschillende opties. Ieder methode heeft immers zo zijn voor- én nadelen. Hoe maakt u de juiste afweging? Wij geven u graag praktisch advies, zonder al te diep in de natuurkundige en technische diepte te duiken.

WELKE PERSOONLIJKE UITGANGSPUNTEN BEPALEN DE KEUZE?

Tegenwoordig zijn er verschillende waterzuiveringstechnologieën, de keuze is sterk afhankelijk van:

 •  de kwaliteit van het water in uw huis
 •  de mate van filtratie
 •  de ruimte die u heeft in uw keuken 
 •  de mate van installatie
 •  de mate en kosten voor onderhoud
 •  uw budget

WELKE FILTRATIEMETHODEN ZIJN ER?

Filtratie is een proces waarbij deeltjes uit water worden verwijderd door het water door een poreus medium te persen. Dit poreuze medium kan natuurlijk zijn, in het geval van zand, grind en klei, of het kan een membraanwand van verschillende materialen zijn. Soms worden grote deeltjes vóór de filtratie bezonken; dit wordt sedimentatie genoemd.

 •  GF: Gravity Filtration (natuurlijke filtratie)
 •  MF: Micro Filtratie
 •  UF: Ultra Filtratie
 •  RO: Reverse Osmosis

De grootte van de materialen die bij filtratie kunnen worden verwijderd, hangt af van de grootte van de poriën van het filter. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende scheidingsprocessen met betrekking tot de gebruikelijke materialen die bij elk proces worden uitgefilterd. Natuurlijke filtratie verwijst naar conventionele mediafiltratie, terwijl de andere typen membraanfiltraties zijn. Hieronder vindt u een korte overzicht van de mate van filtratie per methode:

Filtratie schema web

WAT IS GRAVITY FILTRATION (GF)?

Grafity Filtration (zwaartekracht filtratie) is een eeuwenoude filtratiemethode waarbij gebruik gemaakt wordt van natuurlijke materialen. U kunt dit vergelijken met water uit de duinen, waarbij regenwater via zand en diverse aardlagen op natuurlijk wijze wordt gefiltreerd. Het systeem maakt gebruik van enkel natuurlijke materialen welke bekend staan om hun specifieke filtratie eigenschappen. Zo wordt al vele eeuwen bijv. actieve koolstof en keramiek gebruikt om water te reinigen. Dit systeem kent verschillende stappen: allereerst gaat het water door een micro keramische dome. Daarna door actieve koolstof, silica zand, opnieuw door actieve koolstof, mineraal balletjes (toevoegen van extra mineralen), zeolite balletjes en illite balletjes. Daarna gaat het water door een kraan voorzien van 2 magneten die het water vitaliseren (Schauberger principe).

Via het filtratieproces worden diverse verontreinigende stoffen verminderd zoals o.a.: zware metalen, organische verontreinigingen, pesticiden, herbiciden, residuen van geneesmiddelen, chloor, zwevende deeltjes (slib, sediment). Ook worden slechte smaak en geurtjes gefiltreerd.

WAT IS MICRO FILTRATIE (MF)?

Het microfiltratieproces verwijdert verontreinigingen uit vloeistoffen (bv. vloeistoffen of gas) door ze door een microporeus membraan te laten stromen. Dit is een zuiver fysisch (mechanisch) scheidingsproces. De poriegrootte van het membraan varieert van 0,1 tot 10 μm. Dat betekent dat het membraan alle deeltjes in de vloeistof of het gas tegenhoudt die groter zijn dan de poriegrootte. Andere gebruikelijke filtratietechnieken, naast microfiltratie, zijn bijvoorbeeld ultrafiltratie (poriegrootte <0,1 μm) of nanofiltratie. Het filter zelf of het filtermedium kan verschillende vormen hebben, afhankelijk van de toepassingseisen of het proces. De meest voorkomende varianten zijn filterlagen, kaarsfilters, vlakke membranen, zakkenfilters of hollevezelmodules. Bovendien kan het filteroppervlak bestaan uit materialen als roestvrij staal, kunststof, keramiek of textielweefsel. De drijvende kracht in deze processen is het drukverschil tussen inlaat en uitlaat van het filteroppervlak, dat tussen 0,1 en 10 bar ligt. Het gebruik van microfiltratie maakt de verwijdering van fijne vaste stoffen en organismen zoals bacteriën in de steriele filtratiestap mogelijk. Vooral de dranken- en waterbehandelingsindustrie gebruikt dit lagedrukproces voor de zuivering van vloeistoffen. Andere sectoren, zoals de biotechnologie, gebruiken het voor celscheiding uit fermentatiebouillon. Industriële bedrijven gebruiken deze methode voor de scheiding van olie en water of voor de terugwinning van chemische reinigingsmiddelen. Met andere woorden: dit soort filters wordt veel gebruikt waar steriele producten nodig zijn. Wij verkopen geen MF systemen, maar UF.

Wat is Ultra Filtratie (UF)?

Bij Ultra Filtratie wordt water door een membraan geperst. Dit fysieke filtratieproces berust echter op waterdruk in huis en een semipermeabel membraan. Zodra het water door het Ultra Filtratie membraan is geperst, verwijdert het de aanwezige onzuiverheden die groter zijn dan de poriegrootte van het membraan. Het Ultra Filtratie membraan is vaak semipermeabel. Het bestaat uit een holle vezel, met poriën van 0,01 tot 0,1 micron. Deze poriegrootte is enkele duizenden malen kleiner dan die van een mensenhaar. Deeltjes die groter zijn dan de aangegeven poriegrootte komen niet door het membraan heen. In plaats daarvan blijven ze aan het oppervlak hangen, terwijl alleen het water en nuttige minerale moleculen - allemaal kleiner dan de poriegrootte - de overkant halen als drinkbaar water. Het Ultra Filtratie proces is alleen effectief tegen opgeloste stoffen als ze gestold of geadsorbeerd zijn.

Wat is omgekeerde osmose (RO)?

De poriegrootte van omgekeerde osmose (RO) filters is ongeveer 0,0001 micron. Daarom zijn ze effectiever in het vrijwel vrij maken van water van verontreinigingen. RO-systemen zijn effectief tegen de meeste schadelijke stoffen, waaronder virussen en bacteriën. Bovendien verwijderen ze ook een aantal nuttige micro-elementen, waaronder natrium, magnesium en calcium, zodat u alleen zuivere watermoleculen overhoudt.  Terwijl andere filtratietechnologieën verontreinigingen absorberen of blokkeren, zijn de membranen van omgekeerde osmosesystemen semipermeabel. Het water in uw huis komt onder druk binnen. Diezelfde druk gebruiken RO-systemen om het water door het semipermeabele membraan te persen en te filteren.

Wat zijn de verschillen tussen omgekeerde osmose (RO) en Ultra Filtratie (UF)?

Beide systemen hebben verschillende werkingsprincipes. Hier zijn enkele andere verschillen tussen omgekeerde osmose- en ultra filtratiesystemen; de stoffen die ze filteren en vasthouden. De poriegrootte van 0,0001 micron in omgekeerde osmose betekent dat het effectief is tegen bijna alle gangbare verontreinigingen. Dit is de reden waarom huiseigenaren die TDS (Total Dissolved Solids) in hun water willen verminderen om het zuiverder te maken, de voorkeur geven aan omgekeerde osmose systemen.  Maar de zeer hoge nauwkeurigheid van het RO-filtratieproces betekent ook dat het sommige nuttige mineralen blokkeert. Het gefilterde water van RO-systemen bevat geen calcium, magnesium en natrium. U kunt deze mineralen echter behouden door een extra geremineraliseerd filter aan het systeem toe te voegen.

De poriegrootte van het Ultra Filtratie waterfiltersysteem is 0,01 micron. Dit is groter dan het membraan in RO waterfilters. We kunnen dus concluderen dat ultrafiltratie niet zo nauwkeurig is als omgekeerde osmose in het verwijderen van onzuiverheden. Maar er is ook een voordeel: door de geringere nauwkeurigheid blijven sommige nuttige stoffen behouden.

Capaciteit voor afvalwater en water

Ondanks hun zwakkere filtratie nauwkeurigheid is de voorkeur voor UF waterfiltersysteem vanwege zijn hogere efficiëntie in het gebruik van water. In wezen verspilt het minder water bij het leveren van gefilterd water. De filtratie in omgekeerde osmose (RO) systeem is crossflow. Twee stromen gaan door het membraan - de ene komt terecht in de opslagtank of kraan en de andere in de afvoer. Het afvoerwater is het water dat alle opgeloste anorganische stoffen bevat. Door toepassing van geavanceerde technologie is de afvoerverhouding verbeterd tot 1:1 voor het beste. Wanneer u dus een kopje gefilterd water uit uw filter haalt, heeft uw filter alweer een kopje vervuild water verspild.

Een traditioneel RO-filtersysteem met een tank heeft een watercapaciteit of output van 75 GPD (gallons per dag). Een Ultra Filtratie filtersysteem daarentegen kan 600 GPD aan, wat duidelijk meer is dan wat de RO zuiveraars bieden. Watertanks zijn opgenomen in traditionele omgekeerde osmose systemen vanwege de trage productie van gefilterd water. Hoewel de tank gefilterd water opslaat en ervoor zorgt dat u het op tijd krijgt, vereist het ook veel ruimte onder de gootsteen. Er is ook een grote kans op bacteriële en virale groei in de tank, waardoor secundaire waterverontreiniging ontstaat. De enige manier om dit te voorkomen is om het hele RO-systeem naast de tank minstens eenmaal per jaar te ontsmetten.

Tanks worden niet opgenomen in UF systemen omdat ze ontworpen zijn om direct op de kraan aan te sluiten.  Bovendien vereist de trage filtratiesnelheid in RO systemen ook een interne pomp om de stroom te versnellen. De traditionele RO-filtersystemen in tanks worden vervangen door de innovatieve tankloze RO-zuiveringsinstallaties, uitgerust met een grotere watercapaciteit en een interne pomp.

Omgekeerde osmose filtratie vereist een pomp om het water door het membraan te persen. Dit is alleen mogelijk door de waterdruk te verhogen - een proces dat stroom vereist. Ultrafiltratie daarentegen werkt perfect zonder externe druk en vertrouwt enkel op de waterdruk in huis. Daarom kunnen de meeste ultrafiltratiesystemen zonder stroom werken, met batterijen die alleen de slimme indicatoren van stroom voorzien.

Installatie en vervanging van filters

Het installeren van een RO waterfiltersysteem is ingewikkelder - u sluit de afvoer, de wateropslagtank, de kraan en meerdere filters aan. Bij Ultra Filtratie systemen kunt u de installatie gemakkelijk voltooien door de kraan aan te sluiten op de afvoer en de watertoevoer op de inlaat. Evenzo kunt u de filters in een RO-systeem alleen vervangen door alle filters los te koppelen en opnieuw te installeren. Dit is een ingewikelder proces, vooral bij systemen met meerdere filters. Ultra Filtratie neemt dit probleem weg met zijn innovatieve tankloze ontwerp. Ook zijn er slechts drie filters of minder, dus vervanging is naadloos. 

Kosten

Een traditioneel RO waterfilter systeem is duurder in aanschaf dan een UF waterfilter systeem. Het wordt nog duurder als u uitbreidingen krijgt zoals een opslagtank, pomp, UV-sterilisator of mineraalfilter. Deze problemen zijn afwezig in de tankloze RO waterfilter systemen, maar ze kosten tot 2x of 3x de traditionele systemen. De enige reden waarom de hogere prijs gerechtvaardigd is, is hun langere levensduur en de zeldzame noodzaak om onderdelen te vervangen. Een UF systeem is vaak voordeliger in aanschaf. U zult echter eerder en vaker een vervanging nodig hebben dan de RO-systemen.

Wij hopen dat met deze informatie de keuze voor u duidelijker is geworden en wij hopen uw leverancier te mogen worden! 

 • Banner Onder 2560x600

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker juist werkt.