• Bergen2

    Reverse Osmosis (RO)

    Word een onafhankelijke waterzuiveringscentrale en produceer zelf gezond en vitaal water!

Reverse osmose (RO)

Omgekeerde osmose filters hebben een poriegrootte van ongeveer 0,0001 micron. Nadat het water door een omgekeerde osmose filter is gegaan, is het in wezen zuiver water. Naast het verwijderen van alle organische moleculen en virussen. Omgekeerde osmose verwijdert verwijdert troebelheid, monovalente ionen (ontzouting) inclusief microben en vrijwel alle opgeloste stoffen. Omgekeerde osmose behandelingssysteem kan een waardevolle investering zijn voor gezond en veilig drinkwater.

Om te begrijpen hoe omgekeerde osmose werkt, is het nuttig om osmose te begrijpen.
 Osmose treedt op wanneer een semi-permeabel membraan twee zoutoplossingen van verschillende concentraties scheidt. Het water zal van de zwakkere oplossing naar de sterkere oplossing migreren, totdat de twee oplossingen dezelfde concentratie hebben, omdat het semi-permeabele membraan het water doorlaat, maar niet het zout. 

Bij omgekeerde osmose worden de twee oplossingen nog steeds gescheiden door een semi-permeabel membraan, maar er wordt druk uitgeoefend om de natuurlijke stroming van het water om te keren. Dit dwingt het water om van de meer geconcentreerde oplossing naar de zwakkere te gaan. Zo komen de verontreinigingen aan de ene kant van het semi-permeabele membraan terecht en het zuivere water aan de andere kant. 
Filtratie webschema


 

  • Banner Onder 2560x600

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker juist werkt.