• Bergen4

    Ultra Filtratie (UF)

    Word een onafhankelijke waterzuiveringscentrale en produceer zelf gezond en vitaal water!

Ultra Filtratie (UF)

Ultra Filtratie (UF) is een zuiveringsproces dat deeltjes scheidt van oplosbare verbindingen met behulp van een ultrafijn membraanmedium. Ultra Filtratie (UF) is een membraanfiltratieproces dat vergelijkbaar is met omgekeerde osmose, waarbij hydrostatische druk wordt gebruikt om water door een semi-permeabel membraan te persen. De poriegrootte van het ultrafiltratiemembraan is gewoonlijk 103 - 106 Dalton. Bij Ultra Filtratie (UF) worden zwevende deeltjes, bacteriën, virussen, endotoxines en andere ziekteverwekkers onder druk tegengehouden om water met een zeer hoge zuiverheid en een lage slibdichtheid te produceren.


Ultrafiltratie (UF) is een variant van membraanfiltratie waarbij hydrostatische druk een vloeistof tegen een semi-permeabel membraan drukt. Gesuspendeerde vaste stoffen en vaste stoffen met een hoog moleculair gewicht worden tegengehouden, terwijl water en vaste stoffen met een laag moleculair gewicht door het membraan gaan. Ultrafiltratie verschilt niet fundamenteel van omgekeerde osmose, microfiltratie of nanofiltratie, behalve wat betreft de grootte van de vastgehouden moleculen.

 Een membraan, of beter gezegd een semi-permeabel membraan, is een dunne laag materiaal die stoffen van elkaar kan scheiden wanneer een drijvende kracht over het membraan wordt uitgeoefend.

Membraanprocessen, die vroeger alleen voor ontzilting geschikt waren, worden in toenemende mate gebruikt voor de verwijdering van bacteriën en andere micro-organismen, deeltjes en natuurlijk organisch materiaal, die het water kleur, smaak en geur kunnen geven en met ontsmettingsmiddelen kunnen reageren tot ontsmettingsbijprodukten (DBP).
 

Ultra Filtratie gebruikt holle vezels van membraanmateriaal en het voedingswater stroomt ofwel in het omhulsel, ofwel in het lumen van de vezels. Zwevende vaste stoffen en vaste stoffen met een hoog moleculair gewicht worden tegengehouden, terwijl water en vaste stoffen met een laag moleculair gewicht door het membraan gaan. Ultrafiltratie verschilt niet fundamenteel van omgekeerde osmose, behalve wat betreft de grootte van de vastgehouden moleculen. Wanneer UF strategisch wordt gecombineerd met andere zuiveringstechnologieën in een compleet watersysteem, is het ideaal voor het verwijderen van colloïden, proteïnen, bacteriën, pyrogenen, eiwitten en macromoleculen die groter zijn dan de poriegrootte van het membraan uit water.

Een Ultra Filtratie filter heeft een poriegrootte van ongeveer 0,01 micron. Een microfiltratiefilter heeft een poriegrootte van ongeveer 0,1 micron, dus wanneer water microfiltratie ondergaat, worden veel micro-organismen verwijderd, maar blijven virussen in het water achter. Bij ultrafiltratie worden deze grotere deeltjes verwijderd, en mogelijk ook enkele virussen. Ultrafiltratie kan opgeloste stoffen verwijderen, tenzij ze eerst worden geadsorbeerd (met actieve kool) of gecoaguleerd (met aluin of ijzerzouten).

Ultrafiltratie verwijdert bacteriën, protozoën en sommige virussen uit het water.
 UF kan ook worden gebruikt als voorbehandeling voor RO. Het voordeel is dat de RO-systemen, filters en membranen hierdoor langer meegaan.

Filtratie webschema

  • Banner Onder 2560x600

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker juist werkt.